Inscripció Fira UdLTreball 2019

Fira UdLTreball a Lleida

  • Data de realització: Dimecres 8 de maig de 2019
  • Lloc de realització: Edificis del campus universitari de Cappont i del campus Agroalimentari, Forestal i Veterinari

Fira UdLTreball a Igualada

  • Data de realització: Dijous 16 de maig de 2019
  • Lloc de realització: Edificis del campus universitari d'Igualada

Les empreses podreu sol·licitar la vostra participació a la Fira UdL a Lleida i/o a Igualada omplint les dades que hi ha a continuació.

 

Tots els camps marcats amb un asterisc (*) són obligatoris.

***Política de privacitat

En compliment amb l’article 5 de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i segons la normativa vigent.  Les dades  que proporcioneu s’incorporaran i es tractaran en un fitxer de base de dades de la Universitat de Lleida.

En relació amb les dades facilitades a través de la present fitxa, i de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us facilitem la següent informació:

-       Responsable del tractament: Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Lleida. Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida. ve.secretaria@udl.cat

-       Dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida.

-       Finalitat del tractament: Inscripció al forum de l'ocupació de la Universitat de Lleida, Fira UdLTreball. 

-       Destinataris: Les vostres dades s’incorporaran i es tractaran en un fitxer la finalitat de la qual és gestionar les inscripcions a la Fira UdLTreball

-       Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l’adreça dpd@udl.cat

-       Termini de conservació de les dades : Conservació permanent de les memòries finals i eliminació total de la resta de documentació als sis anys.

-       Reclamació: Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat ( https//seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.