Responsables de l'organització:


 • Vicerectorat d'Estudiants
 • Servei d'Informació i Orientació Universitària

 

Amb la col·laboració de:


 • Consell Social de la Universitat de Lleida
 • Vicerectorat de Docència
 • Vicerectorat de Campus
 • Vicerectorat de Planificació, Innovació i Empresa
 • Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació
 • Deganats i direccions de centre
 • Càtedra Santander d'Emprenedoria Universitària
 • Administració del campus de Cappont
 • Associació Alumni de la Universitat de Lleida
 • Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida
 • Associacions:
 • International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE)
 • Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS)
peu de pagina