Inscripció

Per a fer efectiva la inscripció cal obligatòriament formalitzar-la seguint els següent vincle:

Plataforma UdLTreball

Cal que facils la inscripció a l'esdeveniment Fira UdLTreball

Pots consultar els programes en els enllaços següents:

Webinar objectius individuals sostenibles per al canvi col·lectiu: Gorka Bartolomé

Webinar Vinc a buscar feina: Teresa Parache

 

La realització de 2 tallers i la visita a 2 espais informatius de les empreses participants a la fira tenen el reconeixement d'1 ECTS de matèria transversal

peu de pagina