Responsables de l'organització:


  • Vicerectorat d'Estudiants i Ocupabilitat
  • Servei d'Informació i Orientació Universitària

 

Amb la col·laboració

  • Consell Social de la Universitat de Lleida
  • Coordinació de Comunicació, Difusió i Premsa
  • Deganats i direccions de centre
  • Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida