Universitat de Lleida.


 

 

Premsa escrita - Edició 2016


 

Diari 7 Accents - 18 de març

 

Diari El Punt - 17 de març

 

Diari La Mañana - 17 de març

 

Diari Segre - 17 de març

 

Diari Segre - 17 de març

 

Diari Segre - 13 de març

 

 

TV3 Comarques

Deu empreses ofereixen contractes a la Fira UdL Treball de Lleida

 

 

 

 

Televisió - Edició 2016


 

TV3 Comarques

Fira de l'ocupació a la UdL

 

 

Lleida Televisió - Programa especial UdL Treball 2016 - 16 de març de 2016

 

 

Lleida Televisió - UdL Treball 2016 ~ UdL, la nostra universitat - 07 de març de 2016


 

 

Lleida Televisió - Fira Udl Treball 2016 - Serveto


 

 

Lleida Televisió - Fira Udl Treball 2016 - Fruits de Ponent


 

 

Lleida Televisió - Fira Udl Treball 2016 - Activa Mútua


 

 

Lleida Televisió - Fira Udl Treball 2016 - Grup Segre


 

 

Lleida Televisió - Fira Udl Treball 2016 - Editorial Pagès


 

 

Lleida Televisió - El debat de Lleida Activa - 05 de març de 2016


 

 

peu de pagina