Universitat de Lleida - La Fira

 


 

     

 

 

Premsa escrita - Edició 2017


Diari El Punt - 5 de maig

 

 

Diari La Manyana - 5 de maig

 

 

Diari Segre - 3 de maig

 

 

Diari La Manyana- 3 de maig 

 

 

Diari Segre - 5 de maig

peu de pagina